Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Svar på høringsnotat fra Baselkomiteen om uvektet kapitalandel

Nyhet

Svar på høringsnotat fra Baselkomiteen om uvektet kapitalandel

Uvektet kapitalandel (Leverage Ratio) ble introdusert i Basel III som et uvektet supplerende kapitalkrav. Etter Baselkomiteens anbefaling og EU-regler legges det opp til å innføre et kvantitativt krav til uvektet kapitalandel fra og med 1. januar 2018. Høringen gjelder endelig utforming av kravet.

Finanstilsynet og Norges Bank mener at det foreslåtte nivået på 3 prosent er for lavt, og har anbefalt at minstekravet bør være 6 prosent for norske banker. I høringssvaret støttes et ekstra kapitalkrav til globalt systemviktige banker, og et slik ekstrakrav anbefales også for nasjonalt systemviktige banker dersom det generelle kravet blir 3 prosent.

Baselkomiteens høring