Forside Nyhetsarkiv Alternative resultatmål (Alternative Performance Measures)

Nyhet

Alternative resultatmål (Alternative Performance Measures)

ESMA publiserte i fjor høst "Guidelines on Alternative Performance Measures". Retningslinjene gjelder for alle noterte og prospektpliktige foretak når de rapporterer alternative resultatmål i ledelsesrapportering eller i prospekter. Retningslinjene trer i kraft 3. juli 2016. Finanstilsynet er ansvarlig for å overvåke at retningslinjene blir fulgt i det norske markedet.

I veiledning til prospektkontrollen som finnes på www.finanstilsynet.no er det gitt noe mer utfyllende informasjon om veiledningen og betydningen i forbindelse med utarbeidelse av prospekter.

Retningslinjene for alternative resultatmål finnes herhttps://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415en.pdf

Se også ESMAs påminnelse til noterte foretak https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-issuers-alternative-performance-measures-guidelines-come-force-3