Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Binære opsjoner

Nyhet

Binære opsjoner

Finanstilsynet har i likhet med flere andre tilsynsmyndigheter i Europa, funnet grunn til å advare mot aktiviteter fra foretak som tilbyr såkalte "binære opsjoner" (Binary Options) uten å ha tillatelse til å yte investeringstjenester.

Disse produktene er høyst spekulative og investorer kan raskt tape hele sin investering. Produktene fungerer slik at investor må "vedde" på hvilken vei kursen på den underliggende aksje, vare, indeks etc. vil bevege seg fra inngåelses- til utløpstidspunktet. Binære opsjoner kan ha løpetider ned til sekunder. Dersom investor "treffer" får vedkommende igjen innsatsen pluss en gevinst på 70-90 %. I motsatt fall taper investoren hele innsatsen. Ved flere transaksjoner er det større sannsynlighet for tap enn for gevinst. Produktet handles over nettet og anses som komplekst.

Dersom du vil vite om et foretak har tillatelse fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester kan du søke etter foretaket i Finanstilsynets virksomhetsregister.

På Finanstilsynets nettsted er det også en liste (ikke fullstendig) over aktører i markedet som opererer uten tillatelse.