Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynet inviterer til informasjonsmøte om rapporteringskrav etter CRD IV

Nyhet

Finanstilsynet inviterer til informasjonsmøte om rapporteringskrav etter CRD IV

I møtene vil det gis en gjennomgang av de ulike rapporteringene: kapitaldekning, store engasjementer, leverage ratio, likviditet (LCR og NSFR), FINREP og asset encumbrance samt informasjon om Finanstilsynets arbeid med teknisk løsning.

Informasjonsmøtene gjelder banker og øvrige kredittinstitusjoner som er rapporteringspliktige etter CRD IV. Det vil bli arrangert tilsvarende informasjonsmøter for verdipapirforetak og forvaltningsselskaper i andre halvdel av juni.

Møtene vil avholdes i auditoriet i Norges Bank.

Det er satt opp to alternative møtetidspunkter:
MANDAG 19. mai 2014 kl. 10 – 15
TIRSDAG  20. mai 2014 kl.  10 – 15

Registrering begge dager fra kl. 09.30.

Påmeldingsfrist: 13. mai kl. 12.00

Finanstilsynet ber om at spørsmål oversendes på forhånd.  Deltagerne må være forberedt på at det  er spørsmål på overordnet nivå som vil bli besvart i møtet. Spørsmål som ikke blir besvart i møtet vil bli besvart per mail. Spørsmålene sendes direkte til kontaktpersonene for de ulike rapporteringene.

Det gjøres oppmerksom på at auditoriet i Norges Bank har plass til 170 personer per dag. Det er derfor satt en grense på tre deltagere fra hver institusjon.

Det bes om at institusjonen sender samlet påmelding til Paamelding_CRD_IV@finanstilsynet.no.

I påmeldingen må det fremgå hvilken dag påmeldingen gjelder samt deltagerens navn, telefonnummer , mail-adressen og institusjon.

Ankomst til auditoriet i Norges Banks er via Norges Banks hovedinngang.
Alle deltagere må registrere seg ved ankomst. På grunn av sikkerhetsrutiner i Norges Bank må deltagere fremvise gyldig legitimasjon, det er derfor viktig å være ute i god tid.

VELKOMMEN