Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Dokumentasjon av budgivning ved salg av eiendom

Nyhet

Dokumentasjon av budgivning ved salg av eiendom

Med virkning fra 1. januar 2014 er det vedtatt endringer i eiendomsmeglingsforskriftens regler om budgivning.

Den vesentlige endringen består i at budrunder skal dokumenteres, ved at kommunikasjonen under budgivningen skal skje skriftlig, og at budgivere må legitimere seg.

Elektroniske meldinger, for eksempel e-post og SMS, eller bruk av budgivningsplattformer, vil oppfylle kravet til skriftlighet.

Fakta om endringene i eiendomsmeglingsforskriftens regler om budgivning:

Megler skal sørge for en forsvarlig og skriftlig avvikling av budrunden. Fra 1. januar 2014 ble det påbudt med skriftlige bud. Ikke bare første bud, men også budforhøyelser skal gis skriftlig til megler. Det samme gjelder selgers avslag eller aksept av budet. I tillegg må alle budgivere legitimere seg ved inngivelse av det første budet. Megler skal skriftlig bekrefte til budgiver mottagelsen av budet, for å sikre at budet kommer frem til megler. Informasjonen fra megler under budrunden om andre bud skal også være skriftlig. Hensikten er å sikre dokumentasjon av hele budrunden. 

Både e-post, SMS og nettbaserte budgivningsplattformer vil oppfylle kravet til skriftlighet, så fremt innholdet i meldingene kan lagres og gjenfinnes senere.

Det er megleren som bestemmer hvordan budgivningen skal legges opp, og skal opplyse om fremgangsmåten i salgsoppgaven og ved forespørsel. Dette vil bl.a. være opplysninger om e-postadresse for mottak av bud, telefonnummer som skal benyttes for SMS eller innloggingsopplysninger for bruk av nettbaserte løsninger, samt hvilke tidsfrister som skal gjelde i budrunden.

Budgiver bør være nøye med å presisere og klargjøre eventuelle forbehold (for eksempel vedrørende finansiering) i budet og kan rådføre seg med megler i den forbindelse.

Megler har ikke anledning til å formidle bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte vising. Dette er først og fremst for å beskytte selger mot kjøpere som vil forsøke å komme visningen og en eventuell budrunde i forkjøpet. I tillegg er hensikten at interessenter sikres tilstrekkelig tid til å gjøre sine vurderinger. Megler skal oppfordre selger til ikke å ta imot bud direkte fra interessenter som på den måten vil omgå minste akseptfrist.

Megler plikter å føre alle bud inn i en budjournal, som partene i handelen skal motta etter at kjøper har fått akseptert sitt bud. Andre som har gitt bud på eiendommen har også på forespørsel krav på å motta en anonymisert utskrift av budjournalen.

Les mer om eiendomsmegling på Finanstilsynets forbrukersider