Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Advarsel til investorer og forbrukere om handel i Contracts for Difference (CFDs)

Nyhet

Advarsel til investorer og forbrukere om handel i Contracts for Difference (CFDs)

CFDs er derivater som skal speile utviklingen i en aksje, en indeks, eller andre aktiva. ESMA og EBA, - de europeiske tilsynsmyndighetene for verdipapirmarkeder og bank, har utarbeidet en advarsel til investorer og forbrukere om handel i CFDs.

Kontrakten mellom kjøper og selger går ut på et veddemål  mellom prisen ved kontraktsinngåelse og prisen når kontrakten blir gjort opp. Kontraktene har ingen begrensninger i inngangs- eller utgangspris og ingen fastsatt sluttdato. Investor trenger kun å investere en liten del av verdien på selve investeringen, helt nede i 0,5 %, hvor resten av investeringen er lån fra tilbyder (gearing). Investors potensielle tap kan derfor være mange ganger investert beløp.
 
Begrunnelsen for advarselen er at CFDs utgjør høy risiko for forbrukere fordi de som investerer i produktene kan tape mer enn selve investeringen. Flere av tilbyderne er banker med stort nedslagsfelt som ofte er ubalansert i sin markedsføring mellom positiv avkastning og risiko for tap.

Ekstern lenke: ESMA and the EBA warn investors about contracts for difference