Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Advarsel til forbrukere - informasjon om virtuelle valutaer

Nyhet

Advarsel til forbrukere - informasjon om virtuelle valutaer

Som forbruker må du være klar over risikoen ved å investere i slike valutaer, og du må være klar over at pengene du har investert kan tapes. Det finnes ingen beskyttelse i lovverket som vil dekke tapet ditt dersom en plattform som veksler eller oppbevarer slike valutaer går konkurs eller legges ned.

Hva er virtuell valuta?

En virtuell valuta er en type uregulerte, digitale penger som ikke er utstedt eller garantert av en nasjonal sentralbank, og som kan fungere som betalingsmiddel. Virtuelle valutaer kommer i mange former, og har sitt opphav i spillfora på Internett eller sosiale nettverk. Imidlertid har Bitcoin nylig endret virtuelle valutaers karakter ved å tilrettelegge for en ny generasjon desentraliserte, virtuelle valutaer.

Bitcoin oppstod blant forbrukere i den digitale verden som blant annet så etter et betalingsmiddel for internettalderen som ikke var avhengig av en nasjonal regjering eller sentralbanker. Bitcoin veksles og aksepteres på stadig flere steder, både på Internett og utenfor, i den "virkelige økonomien".  Et økende antall detaljhandlere, restauranter og underholdningssteder har begynt å akseptere Bitcoins som betalingsmiddel ettersom de ikke medfører vekslingsgebyr og vanligvis ikke involverer en bank eller eventuelle kostnader på transaksjoner.

Etter etableringen av Bitcoins har det kommet flere nye slike virtuelle valutaer, også kalt "krypto-valutaer"

Hvordan fungerer det?

Bitcoins kan kjøpes på en vekslingsplattform ved hjelp av vanlig valuta (penger), hvor de så blir overført til forbrukerens digitale lommebok. Derfra kan Bitcoins sendes digitalt til enhver som er villig til å akseptere Bitcoins, eller konverteres tilbake til vanlig valuta. Nye Bitcoins opprettes over hele Internett ved hjelp av et gratis program kjent som en "Bitcoin miner". Ved å løse komplekse algoritmer kan programmene "finne" små beløp av valutaen. Imidlertid er økningen i pengemengden fast, slik at kun små beløp frigjøres over tid.

Hvilke risikoer må du være klar over?

EBA har identifisert flere karakteristika og risikoer som du bør være klar over når du kjøper, oppbevarer eller handler med Bitcoins.

- Du kan tape pengene dine på vekslingsplattformen
For å kunne kjøpe virtuelle valutaer som for eksempel Bitcoins, kan du anskaffe dem enten ved å kjøpe dem fra noen som eier dem eller gjennom en vekslingsplattform. Disse vekslingsplattformene er for det meste uregulert. Det har vært en rekke tilfeller hvor vekslingsplattformer har opphørt eller gått konkurs, noen ganger fordi de er blitt hacket av tredjeparter. EBA har sett eksempler hvor forbrukere har tapt penger de har overført til vekslingsplattformen.

Du bør være klar over at digitale valutaer ikke er innskudd under etter norsk lov eller EU-lovgivningen. Dersom en vekslingsplattform taper pengene dine eller går konkurs, har du ingen rettslig beskyttelse – for eksempel innskuddsgaranti – som dekker tapet ditt, dette selv om vekslingsplattformen skulle være registrert hos en nasjonal myndighet.

- Pengene dine kan stjeles fra den digitale lommeboken din
Når du har kjøpt Bitcoin, lagres den i en "digital lommebok" på en datamaskin eller smarttelefon.  Du har en offentlig nøkkel og en privat nøkkel eller et passord som gir deg tilgang til dine Bitcoins. Men akkurat som vekslingsplattformer har blitt hacket, har disse digitale lommebøkene også blitt hacket. Det har vært rapportert saker hvor forbrukere har tapt mer enn 1 million dollar i Bitcoins med svært små utsikter til å få dem tilbake.

Dessuten kan dine Bitcoins være tapt for alltid dersom du mister passordet eller den "private nøkkelen" din. Det finnes ingen sentral som lagrer passordet ditt eller gir deg et nytt.

- Du er ikke beskyttet når du bruker Bitcoins som betalingsmiddel
Når du bruker Bitcoins som betalingsmiddel for varer og tjenester, er du ikke beskyttet av noen refusjonsrettigheter etter norsk lov eller EU-lovgivningen, i motsetning til om du overfører penger fra en tradisjonell bankkonto. Uautoriserte eller feilaktige trekk fra den digitale lommeboken din kan derfor ikke reverseres. Dessuten er det ikke garantert at forhandlere aksepterer Bitcoins. Dette er basert på deres frivillige beslutninger og/eller kontraktsfestede avtaler, som kan opphøre når som helst.

- Verdien av dine Bitcoins kan endres raskt, og kan til og med falle ned til null
Prisen på Bitcoins og andre virtuelle valutaer har steget raskt, noe som har ført til at noen forbrukere har valgt å investere i Bitcoins. Du må imidlertid være klar over at prisen har vært veldig ustabil og kan like lett gå ned som opp. Skulle Bitcoins' popularitet falle, for eksempel dersom en annen virtuell valuta blir mer populær, er det fullt mulig at verdien faller raskt og permanent. Den ustabile prisen rammer deg hvis du kjøper virtuell valuta som betalingsmiddel, i motsetning til penger som innbetales til en tradisjonell bankkonto, har du ingen garanti for at verdien av dine Bitcoins stort sett vil holde seg stabil. 

Bitcoin-transaksjoner kan misbrukes til kriminell virksomhet som hvitvasking av penger

Den manglende reguleringen skaper muligheter for svindel. Alle Bitcoin-transaksjoner er offentlige, men eierne og/eller mottakerne av disse transaksjonene er det ikke. Transaksjonene kan ikke spores, noe som gir brukerne en høy grad av anonymitet. Det er derfor mulig at Bitcoin-nettverket blir brukt til transaksjoner forbundet med kriminell aktivitet og/eller hvitvasking av penger. Misbruket kan ramme deg, ettersom påtalemyndighetene kan beslutte å stenge utvekslingsplattformer og dermed frata deg tilgang til pengene dine.

Du kan bli gjenstand for beskatning

Du bør være klar over at det å oppbevare virtuell valuta kan ha skattemessige konsekvenser, for eksempel i form av MVA eller skatt på kapitalgevinster. Det kan være verdt å tenke over hvilke skattemessige krav som kan gjelde i ditt land når du bruker virtuelle valutaer som for eksempel Bitcoins.

Hva kan du gjøre for å beskytte deg?

Vi anbefaler at du bare kjøper virtuelle valutaer hvis du er helt trygg og klar over deres spesielle egenskaper, og ikke bruker penger som du ikke har råd til å tape.

Du bør ta like godt vare på din digitale lommebok som du gjør med andre verdisaker. Vær forsiktig med å ha store beløp innestående på din digitale lommebok over lengre tid.  Du bør også gjøre deg kjent med eierskapet, forretningsmodellen, informasjonen som gis og det offentlige omdømmet til de vekslingsplattformene du vurderer å bruke.