Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Ny standard depotmottakeravtale

Nyhet

Ny standard depotmottakeravtale

Som følge av ny lovgivning på verdipapirfondsområdet er det, etter samarbeid mellom representanter fra depotmottakere og forvaltningsselskap for verdipapirfond, også representert ved Verdipapirfondenes Forening, utarbeidet ny standard depotmottakeravtale.

Ny standard depotmottakeravtale erstatter avtalen som følger som vedlegg til Rundskriv 2/2007. I denne forbindelse har Finanstilsynet opphevet Rundskriv 2/2007. Rundskrivet blir ikke erstattet av nytt rundskriv ettersom depotmottakeravtaler etter den nye verdipapirfondloven ikke er gjenstand for godkjennelse.

Finanstilsynet tilrår at ny depotmottakeravtale blir benyttet. Avtalen er utformet med sikte på å oppfylle de krav til depotmottakeravtaler som følger av verdipapirfondforskriften § 10-2. I henhold til verdipapirfondforskriften § 14-3 (4) skal eksisterende depotmottakeravtaler oppfylle disse kravene innen 1. juli 2012. Alle depotmottakeravtaler etter tidligere standard må erstattes med ny depotmottakeravtale innen 1. juli 2012.

Det følger av verdipapirfondloven § 4-1 (2) nr. 2 at søknad om tillatelse til å etablere verdipapirfond skal inneholde avtale med depotmottaker. Skifte av depotmottaker krever tillatelse fra Finanstilsynet, jf. verdipapirfondloven § 10-1 (1). Ved søknad om skifte av depotmottaker må ny avtale sendes inn til Finanstilsynet.