Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Periodisk kvalitetskontroll av revisorer og revisjonsselskap

Nyhet

Periodisk kvalitetskontroll av revisorer og revisjonsselskap

For å oppfylle krav i det felleseuropeiske regelverket, skal det hvert sjette år gjennomføres kontroll med hvordan revisorer utfører sin revisjon, uavhengig av annet tilsynsarbeid. Som ledd i gjennomføringen av denne periodiske kontrollen, bygger Finanstilsynet på de kontrollene Den norske Revisorforening (DnR) gjør av sine medlemmer.

Finanstilsynets stedlige tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper skjer basert på egne risikovurderinger, innrapporteringer fra skatteetaten, konkursboer og andre, samt signaler som for eksempel oppslag i media.

Det er utarbeidet retningslinjer for periodisk kvalitetskontroll av revisorer og revisjonsselskaper som skal bidra til å sikre at dette skjer på en effektiv og betryggende måte. Retningslinjene er datert 16. mai 2011 og erstatter de tidligere retningslinjene for samarbeid mellom DnR og Finanstilsynet.

Revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse skal underlegges periodisk kontroll hvert tredje år. Foretak av allmenn interesse er børsnoterte foretak, banker og forsikringsselskaper. Finanstilsynet gjennomfører selv kontroll av disse.