Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring fra EU-kommisjonen: Handlingsplan mot hvitvasking og terrorfinansiering

Høring

Høring fra EU-kommisjonen: Handlingsplan mot hvitvasking og terrorfinansiering

EU-kommisjonen vedtok 7. mai 2020 en ny handlingsplan mot hvitvasking og terrorfinansiering. Handlingsplanen skal utgjøre grunnlaget for EUs arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering. EU-kommisjonen ønsker innspill på høringen innen 29. juli 2020. 

Handlingsplanen mot hvitvasking og terrorfinansiering og bygger på seks pillarer:

  • Sikre effektiv implementering av eksisterende rammeverk for anti-hvitvasking og terrorfinansiering
  • Utarbeide en felles regelbok for EU innen anti-hvitvasking og -terrorfinansiering.
  • Etablere anti-hvitvaskingstilsyn på EU-nivå
  • Etablere en støtte- og samarbeidsmekanisme for FIUs Håndheve strafferettslige bestemmelser og bestemmelser om informasjonsutveksling på EU-nivå
  • Styrke den internasjonale dimensjonen i EUs anti-hvitvaskingsrammeverk.

Handlingsplanen og informasjon om høringen: