Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring - forskrift til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond (EUs krisehåndterings- og innskuddsgarantidirektiv)

Høring

Høring - forskrift til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond (EUs krisehåndterings- og innskuddsgarantidirektiv)

Finanstilsynet har sendt på høring forslag til forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond (EUs krisehåndteringsdirektiv (BRRD) og innskuddsgarantidirektiv (DGSD)).

Finanstilsynet ber om at merknader til forslaget sendes til post@finanstilsynet.no med referanse til sak 18/3509 innen 14. september 2018.

Høringssvar med merknader

Høringssvar uten merknader