Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Utpeking av samfunnskritiske virksomheter - revidert versjon

Brev

Utpeking av samfunnskritiske virksomheter - revidert versjon

Likelydende brev til foretakene datert 19. mars 2020 ihht liste. Brevet er en revidert versjon av Finanstilsynets brev til foretakene datert 14. mars 2020.