Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merverdiavgiftsrepresentasjon og spørsmål om autorisasjonsplikt

Brev

Merverdiavgiftsrepresentasjon og spørsmål om autorisasjonsplikt

Regnskap Norge, 12. mai 2016

Saksbehandler: Elise Grønseth
Dir. tlf. 22 93 98 83
Dato: 12.05.2016

 

Det vises til Finanstilsynets brev 12. april 2010 om autorisasjonspliktens grenser.

Det fremgår av punkt 6 i ovennevnte brev at utgangspunktet er at merverdiavgiftsrepresentasjon utløser autorisasjonsplikt. Finanstilsynet ser at det er behov for å nyansere vurderingen gjennom å skille tydeligere mellom selve avgiftsrepresentasjonen og bokføringen.

Situasjonen er at det merverdiavgiftspliktige, utenlandske foretaket i utgangspunktet har full bokføringsplikt. Men plikten begrenses i praksis til bokføring som er av betydning for rapportering av merverdiavgiften. Denne bokføringen utløser autorisasjonsplikt.

Autorisasjonsplikt utløses ikke for en avgiftsrepresentant som ikke gjør annet enn å beregne størrelsen av merverdiavgiften og påfører denne på salgsdokumentet.
 
For Finanstilsynet fremstår det som om det de siste årene har blitt mer vanlig at norske foretak påtar seg å være merverdiavgiftsrepresentant for utenlandske foretak, uten å påta seg oppgaver etter bokføringsloven. Det utenlandske foretaket kan i slike tilfeller bokføre selv eller at bokføringen settes bort til en tredjepart. Å påta seg et slikt oppdrag utløser autorisasjonsplikt etter de vanlige reglene, også om det settes bort til en tredjepart i utlandet. Det vises i den sammenheng til Finanstilsynets brev 15. april 2010 om autorisasjonspliktens geografiske avgrensing. 

Kravet til oppdragsavtale gjelder for den som påtar seg regnskapsføreroppdraget. En slik oppdragsavtale kan inngå i en trepartsavtale, men må oppfylle alle kravene i GRFS.


For Finanstilsynet

Kjersti Elvestad
seksjonssjef

 Elise Grønseth
 spesialrådgiver