Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader etter stedlig revisortilsyn Revisorgruppen Agder AS

Brev

Merknader etter stedlig revisortilsyn Revisorgruppen Agder AS

Revisorgruppen Agder AS, brev datert 30. juli 2015.

Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg
Direkte telefon: 22 93 99 06
Vår referanse: 15/2696
Dato: 30.07.2015

 

Det vises til stedlig revisortilsyn 27. mars 2015 og senere samtaler og korrespondanse, senest Finanstilsynets brev datert 26. juni 2015 med foreløpige merknader i saken.

Finanstilsynet har ikke mottatt kommentarer til de foreløpige merknadene. De er dermed også Finanstilsynets endelige merknader i saken.

Vedlagt følger en offentlig versjon av Finanstilsynets brev datert 26. juni 2015. Kopi av dette brev og vedlegg er til orientering sendt Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet.

For Finanstilsynet


Anders Grini
tilsynsrådgiver
 

Jo-Kolbjørn Hamborg
 spesialrådgiver