Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Avslutning av stedlig revisortilsyn

Brev

Avslutning av stedlig revisortilsyn

Brev til en revisor, brev 3. mars 2015

Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg
Dir. tlf.: 22 93 99 06
Vår referanse: 15/1464
Dato: 03.03.2015 

Det vises til stedlig revisortilsyn 27. februar 2015.

Bakgrunn for tilsynet er at revisor er innrapportert til Finanstilsynet av tidligere revisor, etter å ha påtatt seg et revisjonsoppdrag i strid med tidligere revisors råd.

Fordi revisor er medlem av Den norske Revisorforening, som gjennomfører kvalitetskontroll med medlemmene, ble tilsynet i utgangspunktet avgrenset til gjennomgang av mottatte innrapportering, og revisors retningslinjer og rutiner for aksept- og fortsettelse av revisjonsoppdrag.

Revisor hadde dokumentert undersøkelser av og begrunnet hvorfor han kunne ta på seg oppdraget, selv om det var i strid med tidligere revisors råd.  Revisor har formaliserte retningslinjer og rutiner for aksept- og fortsettelsesvurdering av revisjonsoppdrag, og dokumentasjon av dette.

Tilsynet avdekket ikke forhold som tilsier videre oppfølgning fra Finanstilsynet nå.

For Finanstilsynet

Kjersti Elvestad
seksjonssjef

 Jo-Kolbjørn Hamborg
 spesialrådgiver