Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Eiendomsmeglers plikt til å sørge for at kjøper får opplysninger om eiendommen

Brev

Eiendomsmeglers plikt til å sørge for at kjøper får opplysninger om eiendommen

Brev av 18. desember 2012.

Sendt pr. e-post:
Norges Eiendomsmeglerforbund
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Eiendomsadvokatene  
Kopi: Forbrukerrådet og Forbrukerombudet

18.12.2012

Saksbehandler: Anne-Kari Tuv
Vår referanse: 12/13956
Arkivkode: 633.1 

Finanstilsynet har registrert enkelte tilfeller av at bolighandelsavtaler blir inngått gjennom eiendomsmeglere før det er utarbeidet salgsoppgave. 

Det fremgår av eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd at megler "skal sørge for at kjøperen før handel sluttes får opplysninger denne har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen".  Visse opplysninger skal gis i en skriftlig oppgave jf. § 6-7 annet ledd.

Kravet til salgsoppgave er ufravikelig, med mindre det er snakk om formidling av næringseiendom , jf. eiendomsmeglingsforskriften § 1-3. Formålet med meglers innhenting og kontroll av de opplysningene som skal presenteres for kjøper før handel inngås, er ikke bare å ivareta kjøpers interesser, men også å sikre at selger oppfyller sin opplysningsplikt etter avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Det vil derfor normalt være i strid med god meglerskikk å legge til rette for at kjøpsavtale blir inngått uten at kjøper har mottatt salgsoppgave.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester har lagt til grunn  at "det i strid med god meglerskikk å markedsføre en bolig for salg før lovpålagte opplysninger er innhentet og kontrollert."

Etter Finanstilsynets vurdering må salgsoppgave være utarbeidet før annonsering eller annen henvendelse til markedet om at boligen er eller vil komme for salg. Det forutsettes at bransjen innretter sine rutiner i tråd med dette.

For Finanstilsynet

Wilhelm Mohn Grøstad
Seksjonssjef

Anne-Kari Tuv
tilsynsrådgiver