Søk Søk
Forside Markedsadvarsler Har du blitt ramma av investeringsbedrageri?

Har du blitt ramma av investeringsbedrageri?

Dersom du har lidd økonomisk tap etter eit investeringsbedrageri, tilrår Finanstilsynet at du melder forholdet.

Tap på aksjar kan gi rett på frådrag i likninga, uavhengig av om selskapet er norsk eller utanlandsk.

For meir informasjon om korleis du skal gå fram for å melde forholdet og dokumentere økonomisk tap, ta kontakt med lokale politi- og likningsmyndigheiter.

Meld frå til Finanstilsynet dersom føretaket du er blitt kontakta av ikkje finst på lista over investoråtvaringar.