Forside Markedsadvarsler Justitia Gruppen AS

Justitia Gruppen AS

Finanstilsynet åtvarar mot investeringstilbod marknadsført av Justitia Gruppen AS

Finanstilsynet har motteke opplysningar om at Justitia Gruppen AS har kontakta norske investorar og tilbode investeringstenester. Selskapet tilbyr òg tenester frå nettstaden www.justitiagruppen.no.

Finanstilsynet gjer oppmerksam på at Justitia Gruppen AS ikkje har godkjenning til å drive investeringstenester i Noreg, og føretaket har derfor ikkje nødvendig godkjenning etter norsk lov. Dette inneber at Finanstilsynet ikkje har tilsynskontroll over selskapet eller har godkjent tenestene som selskapet tilbyr. Finanstilsynet tilrår derfor investorar om ikkje å inngå avtaler eller overføre verdiar til Justitia Gruppen AS.

Finanstilsynets register inneheld informasjon om alle føretak som har løyve til å tilby investeringstenester i Noreg. På nettstaden til Finanstilsynet er det òg ei liste (ikkje fullstendig) over aktørar i marknaden som opererer utan løyve.