Forside Markedsadvarsler Indigo Finans AS

Indigo Finans AS

Finanstilsynet åtvarar mot investeringstilbod marknadsført av Indigo Finans AS

 

Finanstilsynet har motteke opplysningar om at Indigo Finans AS, Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo, har kontakta norske investorar og tilbode investeringstenester. Selskapet tilbyr òg tenester frå nettstaden http://indigo-gruppen.no/indigo-finans/.

Finanstilsynet gjer oppmerksam på at Indigo Finans AS ikkje har godkjenning til å drive investeringstenester i Noreg, og føretaket har derfor ikkje nødvendig godkjenning etter norsk lov. Dette inneber at Finanstilsynet ikkje har tilsynskontroll over selskapet eller har godkjent tenestene som selskapet tilbyr. Finanstilsynet tilrår derfor investorar om ikkje å inngå avtaler eller overføre verdiar til Indigo Finans AS.

Finanstilsynets register inneheld informasjon om alle føretak som har løyve til å tilby investeringstenester i Noreg. På nettstaden til Finanstilsynet er det òg ei liste (ikkje fullstendig) over aktørar i marknaden som opererer utan løyve