Søk Søk
Forside Konsesjon Regnskapsførerselskap

Konsesjon

Regnskapsførerselskap

Informasjon om søknad om konsesjon (autorisasjon) for regnskapsførerselskap, hvem som må ha autorisasjon, hvilke krav som gjelder og hvordan du sletter en autorisasjon.

Hvordan få autorisasjon som regnskapsførerselskap

Informasjon om hvilke krav som må oppfylles ved søknad om autorisasjon som regnskapsførerselskap.

Mer informasjon om autorisasjon som regnskapsførerselskap

Søknadskjema
Søknad om autorisasjon som regnskapsførerselskap må sendes elektronisk i  Altinn.

Hvem må ha autorisasjon som regnskapsførerselskap

Alle som påtar seg oppdrag med å føre regnskap for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver må som hovedregel ha autorisasjon fra Finanstilsynet. Dette gjelder både enkeltpersoner og selskaper. Enkeltpersoner som påtar seg slike oppdrag må drive virksomheten gjennom enkeltpersonforetak. 

Mer informasjon om hvem som må ha autorisasjon som regnskapsførerselskap 

Hvilke krav gjelder etter at regnskapsførerselskapet har fått autorisasjon

Etter at regnskapsførerselskapet har fått autorisasjon har selskapet rett til å drive regnskapsførervirksomhet. Et autorisert regnskapsførerselskap må følge kravene til hvordan skal regnskapsførervirksomheten skal drives. Hvis selskapet ikke oppfyller disse kravene kan det miste autorisasjonen.

Mer informasjon om hva som kreves etter at regnskapsførerselskapet har fått autorisasjon

Hvordan slette en autorisasjon

Hvis selskapet ikke lenger driver autorisasjonspliktig regnskapsførervirksomhet bør det sendes slettemelding. Selskapet skal si fra seg autorisasjonen hvis det ikke lenger oppfyller vilkårene for å ha autorisasjon.

Mer informasjon om sletting av autorisasjon som regnskapsførerselskap

Søknadsbehandling

Normal behandlingstid for konsesjonssøknaden er 30 dager. 

Det kan ta lenger tid hvis søknaden er kompleks eller mangler dokumentasjon. Vi kontakter deg hvis vi trenger flere opplysninger i søknadsbehandlingen. Behandlingstiden kan også bli lenger hvis vi har mange saker til behandling.

Mer informasjon om regnskapsførerselskap