Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Søk i Konsesjonsregisteret


Om Finanstilsynets konsesjonsregister

Registeret inneholder

Konsesjonsregisteret inneholder informasjon om alle foretak og personer som er under tilsyn av Finanstilsynet. Hvilke typer foretak og personer er beskrevet i Lov om finanstilsyn § 1. Alle typer tillatelse/bevilling/autorisasjon er i dette registeret kalt "konsesjon".

I registeret inngår norske foretaks hovedkontor og norske filialer av utenlandske foretak, med unntak av norske filialer av utenlandske forsikringsformidlingsforetak. Videre inngår opplysninger om norske forsikringsselskaper som har meldt om grensekryssende virksomhet ut av Norge.

Registeret inneholder også informasjon om hvilke foretak som har forvaltertillatelser (ofte kalt "forvaltere" eller "nominees"), det vil si foretak som Finanstilsynet har godkjent til å stå oppført i stedet for reell eier i norske verdipapirregistre, aksjeeierregistre og/eller andelseierregistre. Mer informasjon om forvaltertillatelser.

Registeret inneholder ikke

Registeret gir ikke komplette opplysninger om foretak som har meldt om grensekryssende virksomhet inn i Norge. Registeret gir heller ikke opplysninger om norske foretak som har etablert filialer i utlandet. En oversikt over slike virksomheter finner du her for  betalingsforetak (pdf)  og kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper

Revisor for foretak  som er registrert i et land utenfor EØS og som utsteder verdipapirer notert på regulert marked i Norge, skal være registrert hos Finanstilsynet. Disse fremgår ikke av registeret, mer informasjon om register for tredjelandsrevisor.

Om innholdet

Adressene som er oppgitt for foretakene er forretningsadresse. For enkeltpersonforetak og for personer med personlige konsesjoner kan oppgitt adresse være boligadresse. Kontaktinformasjon for foretak og personer er hentet fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og fra Det sentrale folkeregisteret, som skal kontaktes ved eventuelle endringer og feil. Informasjon om utenlandske foretak med forvaltertillatelser blir ikke hentet fra Enhetsregisteret, og vil derfor være basert på informasjon fra foretaket selv.

Foretak og personer som er fratatt konsesjon(er) er ikke inkludert i registeret. For nærmere informasjon, kontakt Finanstilsynet på telefon 22 93 98 00 eller per e-post.

Personopplysninger

I henhold til personopplysningsloven § 11 første ledd bokstav c er Finanstilsynet forpliktet til å påse at personopplysninger ikke benyttes til andre formål enn de er innhentet for. Finanstilsynet gjør derfor oppmerksom på at personopplysningene i registeret ikke tillates brukt til kommersielle formål, herunder markedsføringsvirksomhet m.v.

Oppdateres hver time.

Finanstilsynet tar forbehold om at registeret kan inneholde feil.
Finanstilsynet har som mål at alle opplysningene i registeret til en hver tid skal være oppdatert. Vi tar likevel forbehold om at registeret kan inneholde feil.

Konsesjonsregisteret på mobil

Registeret finnes i en mobiltilpasset versjon.
Test gjerne den versjonen, men merk at den er laget for å fungere på mobile enheter.

Prøv konsesjonsregisteret på mobil

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding