Gå til innhold
Skriv ut

Krav om tilbakehald ved verdipapirisering

18. desember 2014

Rundskriv 21/2014

Finanstilsynets boliglånsundersøkelse høsten 2014

11. desember 2014

En samlet versjon av Finanstilsynets boliglånsundersøkelse er nå tilgjengelig.

EIOPA offentliggjør forslag til Solvens II-rapportering

12. desember 2014

Den 2. desember 2014 publiserte den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA tekniske standarder og anbefalinger for implementering av Solvens II for offentlig høring, herunder revidert versjon av rapporteringsmaterialet.

Finanstilsynets forskriftsforslag for gjennomføring av Solvens II

11. desember 2014

Det nye europeiske soliditetsregelverket for forsikringsselskaper, Solvens II, trer i kraft 1. januar 2016. Finanstilsynet har utarbeidet forskriftsforslag og høringsnotat for gjennomføringen av Solvens II i Norge.

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av Jeffrey Brothers Capital

10. desember 2014

Selskapet har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg

Krav til forsikring for eiendomsmeglingsvirksomhet

3. desember 2014

Finansdepartementet har fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til sikkerhetsstillelse (forsikring) for eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling.

Stresstestresultater for europeiske forsikringsselskaper

2. desember 2014

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde 30. november 2014 resultater fra stresstester for forsikringsselskapene i EU samt Island, Sveits og Norge. Hovedinntrykket er at de europeiske forsikringsselskapene er tilstrekkelig kapitaliserte.

Mobilversjon av konsesjonsregisteret

1. desember 2014

Vi har lansert en webapplikasjon for bedre mobilvisning av konsesjonsregisteret.

Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital

27. november 2014

Rundskriv 14/2014

Kapitalkrav for marknadsrisiko

27. november 2014

Rundskriv 13/2014

Melding om registrering som forvalter av alternative investeringsfond – Innsending av opplysninger

26. november 2014

Forvaltere av alternative investeringsfond som forvalter fond med en samlet forvaltningskapital under visse terskler er ikke omfattet av konsesjonsplikt, men skal registreres i et register ført av Finanstilsynet.

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

 

NETT-TV:
Pressekonferanse om Finansielle utviklingstrekk 4. november 2014

Finansielle utviklingstrekk 2014 - rapport (pdf)