Gå til innhold
Skriv ut

Retningslinjer for å fakturere kredittkort - undersøkelse av gjennomføringen

23. september 2016

Finanstilsynet fastsatte nye retningslinjer for fakturering av kredittkort i rundskriv 10/2016. Retningslinjene ble fastsatt for bedre å ivareta forbrukernes interesser, herunder formålet med reglene i finansavtaleloven. Retningslinjene setter krav til informasjonen som gis på og til utformingen av fakturaen.

ESMA Guidelines on cross-selling practices

23. september 2016

European Securities and Markets Authority (ESMA) har offentliggjort "Guidelines on cross-selling practices". Retningslinjene er rettet til tilsynsmyndighetene og gjelder praktiseringen av MiFID II artikkel 24 (11).

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av 53option

22. september 2016

Selskapet har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg.

Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen i forbindelse med bolighandel

21. september 2016

Foredrag holdt av direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy på Eiendom Norges bransjemøte 21. september 2016.

Banknæringens tilstand og utsikter

19. september 2016

Foredrag holdt av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 19. september 2016.

Høringsnotat om nytt kapitalkrav for pensjonskasser

15. september 2016

Finanstilsynet har oversendt høringsnotat til Finansdepartementet med utkast til forskriftsregler om nytt kapitalkrav for pensjonskasser.

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

8. september 2016

Finanstilsynet har i dag besvart Finansdepartementets brev datert 23. juni 2016 om behovet for videreføring, eventuelt endring av boliglånsforskriften.

Tematilsyn om stresstesting av likviditets- og finansieringsrisiko

2. september 2016

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn om bruk av stresstesting på likviditets- og finansieringsrisikoområdet i fem større banker.

Krav til likviditetsreserve (LCR) i signifikante valutaer

1. september 2016

Finanstilsynet har oversendt høringsnotat som svar på Finansdepartementets oppdrag om å vurdere om det skal stilles et krav til LCR i signifikante valutaer, herunder norske kroner.

Økte utlånstap svekket bankenes resultat for 1. halvår 2016

29. august 2016

Høyere tap på utlån førte til svakere resultater for norske banker i første halvår 2016 enn i samme periode året før. Egenkapitalavkastningen var 10,9 prosent, en nedgang fra året før på nær halvannet prosentpoeng.

Svindelforsøk – advarsel om falske fakturaer i Finanstilsynets navn

25. august 2016

Ved flere anledninger har ulike virksomheter fått tilsendt falske fakturaer hvor Finanstilsynets navn og logo er blitt misbrukt i løpet av sommeren.

ESMA advarer investorer om handel i spekulative produkter

19. august 2016

European Securities and Markets Authority (ESMA) har utferdiget en advarsel om handel i CFDer, binære opsjoner og andre spekulative produkter til investorer som ikke fullt ut forstår den risiko som er forbundet med slike produkter.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

PÅMELDING
Finanstilsynet 30 år
– erfaringer og utfordringer

NETT-TV
Presentasjon av rapporten:
Finansielt utsyn 2016

Rapport: Finansielt utsyn 2016
Rapporten: Finansielt utsyn 2016 (pdf)

Presentasjon av rapporten:
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015


Rapporten: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015 (pdf)