Gå til innhold
Skriv ut

Utsending av tilsynsavgift for 2015 til autoriserte regnskapsførere

2. mai 2016

Autoriserte regnskapsførere er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i henhold til finanstilsynsloven § 1 nr. 19. Finanstilsynets utgifter fordeles på de som er under tilsyn, jf. finanstilsynsloven § 9. Loven er endret med virkning fra 1. januar 2016. Lovreglene er i tillegg supplert med forskrift fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015. De nye reglene er gjort gjeldende for beregning av tilsynsavgiften for 2015.

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

Risiko og sårbarheitsanalyse av finanssektoren sin bruk av IKT

25. april 2016

Invitasjon til pressebriefing av ROS-analysen 2015 torsdag 28. april.

IKT-Risiko i regnskapsførerselskaper - tematilsyn

20. april 2016

IKT-systemer er viktig for regnskapsførerselskaper. Det kan få stor betydning for oppdragsgiverne dersom disse hjelpemidlene svikter. Finanstilsynet har derfor gjennomført et tematilsyn for å kartlegge IKT-risikoen i foretakene.

Finanstilsynets årsmelding for 2015

16. mars 2016

Finanstilsynet har i dag lagt fram sin årsmelding for 2015. I årsmeldingen oppsummeres Finanstilsynets virksomhet på de ulike tilsynsområdene i fjor. I et felles forord skriver styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen om situasjonen for finansnæringen og utfordringene Finanstilsynet står framfor.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

NETT-TV
Presentasjon av rapporten:
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015


Rapporten: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015 (pdf)

ÅRSMELDING 2015
Pressemelding: Finanstilsynets årsmelding for 2015

Finanstilsynets årsmelding 2015 (pdf)