Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

21.02.2014 Skriv ut

Herrington Global

 

Investoråtvaring

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av Herrington Global

Finanstilsynet har motteke opplysningar om at Herrington Global, (Taikoo Business Centre, West Tower, 971/B King's Road, Quarry Bay, Hong Kong, Hong Kong) har kontakta norske investorar og tilbode investeringstenester. Selskapet tilbyr òg tenester frå nettstaden http://herrington-global.

Finanstilsynet gjer oppmerksam på at Herrington Global ikkje har godkjenning til å drive investeringstenester i Noreg, og føretaket har derfor ikkje nødvendig godkjenning etter norsk lov. Dette inneber at Finanstilsynet ikkje har tilsynskontroll over selskapet eller har godkjent tenestene som selskapet tilbyr. Finanstilsynet tilrår derfor investorar om ikkje å inngå avtaler eller overføre verdiar til Herrington Global.

Finanstilsynets register inneheld informasjon om alle føretak som har løyve til å tilby investeringstenester i Noreg. På nettstaden til Finanstilsynet er det òg ei liste (ikkje fullstendig) over aktørar i marknaden som opererer utan løyve.

 

Investor warning

Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway) warns against investment offers promoted by Herrington Global

Finanstilsynet has been informed that Herrington Global (Taikoo Business Centre, West Tower, 971/B King's Road, Quarry Bay, Hong Kong, Hong Kong) has approached Norwegian investors offering investment services. The company also offers services from a website http://herrington-global.

Finanstilsynet wishes to make it clear that Herrington Global is not authorised to provide investment services in Norway, and therefore lacks the licence required under Norwegian law. The company is consequently not subject to Finanstilsynet’s supervisory oversight, nor has Finanstilsynet approved the services offered by the company. Finanstilsynet therefore recommends investors not to enter into agreements with or transfer assets to Herrington Global.

Finanstilsynet's registry gives details of all companies authorised to offer investment services in Norway. A list (not complete) of companies operating in the market without a licence can be found on Finanstilsynet's website.

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding