Gå til innhold
Skriv ut

Kontroll av finansiell rapportering - Fred. Olsen Energy ASA

8. februar 2016

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold i årsregnskapet for 2014 til Fred. Olsen Energy ASA ("FOE").

Basisrenter for faste renter fastsatt

5. februar 2016

Finansdepartementet har i dag fastsatt basisrenter for faste renter med løpetid på 3, 5, 10 og 20 år.

Regulering og forsikring

2. februar 2016

Foredrag holdt av Emil R. Steffensen hos Den norske Forsikringsforening 26. januar 2016.

Finanstilsynet advarer mot formidling av lån markedsført av BancaClub.

2. februar 2016

Finanstilsynet gjør oppmerksom på at BancaClub (CrowdClub LLC) ikke har godkjennelse til å drive låneformidling i Norge.

Ny forskrift om utlikning av Finanstilsynets utgifter ved tilsyn

29. januar 2016

Finansdepartementet har fastsatt ny forskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn, med hjemmel i lov om tilsynet med finansinstitusjonar (finanstilsynsloven) §9. Forskriften vil gjelde for beregning av tilsynsavgiften for 2015.

Informasjon til AIF-forvaltere og registrerte forvaltere om utfylling av Altinnskjemaer for AIFM-rapportering

29. januar 2016

Presisering og veiledning til utfylling av Altinnskjemaer for AIFM-rapportering (KRT-1161 og KRT-1160/1160U).

Stresstestresultater på europeiske pensjonsinnretninger

29. januar 2016

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde 26. januar 2016 resultatene fra sin stresstest på pensjonsinnretninger underlagt tjenestepensjonsdirektivet. Stresstestene ble gjennomført i 2015.

Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser

27. januar 2016

Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert om det bør innføres nye solvenskrav også for pensjonskasser.

OMF, regulering og tilsyn

27. januar 2016

Foredrag holdt av Emil R. Steffensen på Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

NETT-TV 10. november 2015:
Presentasjon av rapporten Finansielle utviklingstrekk 2015

Forside Finansielle utviklingstrekk 2015

Finansielle utviklingstrekk 2015 (pdf)