Gå til innhold
Skriv ut

Finanstilsynet og politianmeldelser*

30. oktober 2014

Innlegg av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i Dagens Næringsliv 30. oktober 2014.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 4. november 2014

29. oktober 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten Finansielle utviklingstrekk 2014.

Bølgen av reguleringsformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer

28. oktober 2014

Foredrag holdt av direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy i Finanstilsynet på konferansen Nordic Post Trade 2014.

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

27. oktober 2014

Rundskriv 11/2014

Bruk av tilstandsrapport ved boligsalg

27. oktober 2014

Finanstilsynet har etter anmodning fra Eiendom Norge vurdert hvorvidt megler kan kreve at selger innhenter tilstandsrapport i alle boligsalg.

Resultatene fra EBAs stresstest publisert

26. oktober 2014

The European Banking Authority (EBA) har i dag publisert resultatene fra EU-wide stress test 2014, som også inkluderer DNB Bank-konsernet.

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av Granada Capital

22. oktober 2014

Selskapet har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av Norvell Associates

22. oktober 2014

Selskapet har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg

Ny rapportering etter CRD IV

21. oktober 2014

Finanstilsynet publiserte 20. oktober 2014 alle endelige rapporteringsmaler som skal benyttes til innrapportering, og åpnet for rapportering via Altinn, som benyttes som rapporteringsportal.

Kontroll av finansiell rapportering - Jinhui Shipping and Transportation Ltd

16. oktober 2014

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold i årsregnskapet til Jinhui Shipping and Transportation Group ("Jinhui") for 2012. Kontrollen har blant annet omfattet verdsettelsen av foretakets skip.

Vedtak om overtredelsesgebyr – Rocksource ASA

16. oktober 2014

Finanstilsynet har ilagt Rocksource ASA overtredelsesgebyr for brudd på prospektplikten. Foretaket fjernet opplysninger i et vedlegg til prospekt uten godkjenning fra Finanstilsynet. Den aktuelle informasjonen var del av en ekspertrapport for selskapets oljereserver, og var ved en feil inntatt i prospektet. Foretaket har opplyst at opplysningene utgjorde forretningshemmeligheter.

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

 

NETT-TV:

Informasjonsmøte om rapporteringskrav etter CRD IV

Rapport: Finansielt utsyn 2014

Overføring av Finanstilsynets pressekonferanse 9. april 2014
Pressemelding med rapporten:
Finansielt utsyn 2014

Presentasjon: ROS-analyse 2013

Overføring av Finanstilsynets pressebrief 3. april 2014
Rapporten: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2013 (pdf)