Gå til innhold
Skriv ut

Endringer i modeller for beregning av kapitalkrav

20. februar 2015

Rundskriv 3/2015

Endelige merknader - revisors uavhengighet

11. februar 2015

Sponsoravtale med revisjonsklient er i strid med revisorlovens uavhengighetsregler. KPMG får sterk kritikk for sin sponsoravtale med "Sjakk-OL" når de samtidig var revisor for selskapet.

IMF gjennomgår Norges finansielle system

3. februar 2015

Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomfører regelmessig grundige gjennomganger av medlemslandenes finansielle systemer etter sitt Financial Sector Assessment Program (FSAP). Fra sommeren 2014 har Norge vært gjenstand for en slik gjennomgang. IMFs konklusjoner og anbefalinger vil ventelig bli publisert i august/september.

Finanstilsynet har fastsatt ny strategi

27. januar 2015

Finanstilsynet gjennomgår hvert fjerde år strategien for virksomheten og har nå fastsatt en ny strategi for perioden 2015 – 2018.

Rapport om IRB-bankenes offentliggjøring av finansiell informasjon (pilar 3)

23. januar 2015

Finanstilsynet har gjennomgått IRB-bankenes pilar 3-rapporter. Formålet med gjennomgangen er å bidra til at brukerne får et bedre grunnlag for å vurdere bankens kredittrisiko beregnet etter IRB-metoden og til økt sammenlignbarhet mellom bankene.

Forslag til nye regler for verdipapirmarkedet – MiFID II/MiFIR

19. januar 2015

Den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten ESMA har publisert forslag om tekniske standarder som skal sendes EU-kommisjonen i juni 2015. Forslagene omfatter standarder både etter MiFID II og MiFIR.

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

 

NETT-TV:
Pressekonferanse om Finansielle utviklingstrekk 4. november 2014

Finansielle utviklingstrekk 2014 - rapport (pdf)