Gå til innhold
Skriv ut

Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital

27. november 2014

Rundskriv 14/2014

Kapitalkrav for marknadsrisiko

27. november 2014

Rundskriv 13/2014

Melding om registrering som forvalter av alternative investeringsfond – Innsending av opplysninger

26. november 2014

Forvaltere av alternative investeringsfond som forvalter fond med en samlet forvaltningskapital under visse terskler er ikke omfattet av konsesjonsplikt, men skal registreres i et register ført av Finanstilsynet.

Aktuelle saker fra Finanstilsynet

25. november 2014

Foredrag holdt av direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy 25. november på Revisorforeningens Fagdager 2014.

Finanstilsynet kaller tilbake Oslo Creditservice AS' inkassobevilling

25. november 2014

Finanstilsynet vedtok 19. november 2014 å kalle tilbake Oslo Creditservice AS' tillatelse til å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre (fremmedinkassobevilling).

Gode resultater for banker og forsikringsselskaper etter tre kvartaler i 2014

25. november 2014

Lavere finansieringskostnader, gevinst på salget av Nets og lave utlånstap førte til gode resultater i bankene. Rentefall og oppgang i aksjemarkedene bidro til god avkastning og økt bufferkapital i livsforsikringsselskapene.

Nye regler om meglers plikter ved salg av kontraktsposisjoner til fast eiendom

19. november 2014

Finansdepartementet har fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om eiendomsmeglers plikter ved formidling av rettigheter til boliger under oppføring.

Finanstilsynets prioriteringer

6. november 2014

Foredrag holdt av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på Hvitvaskingskonferansen 6. november 2014.

Økonomisk usikkerhet forsterkes av høy husholdningsgjeld og høye boligpriser

4. november 2014

Lav ledighet, høy lønnsvekst og lave renter har bidratt til at husholdningenes gjeld og inntekter har vokst betydelig de siste årene. Husholdningenes gjeld har imidlertid vokst raskere enn inntektene, og forholdet mellom gjeld og inntekter er historisk høyt. Den høye husholdningsgjelden gjør norsk økonomi sårbar for negative sjokk.

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

 

NETT-TV:
Pressekonferanse om Finansielle utviklingstrekk 4. november 2014

Finansielle utviklingstrekk 2014 - rapport (pdf)