Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Finanstilsynet 30 år – erfaringer og utfordringer

20. oktober 2016

Seminar på Gamle Logen, Oslo - torsdag 20. oktober 2016.

Gable Insurance AG (Gable) har ikke lenger tillatelse til å inngå nye forsikringskontrakter, inkludert fornyelser og utvidelse av eksisterende kontrakter

18. oktober 2016

Gable er et forsikringsforetak hjemhørende i Liechtenstein og er under tilsyn av Financial Market Authority Liecthenstein (FMA - Finanstilsynet i Liechtenstein).

Redusert omsetning og driftsresultat i verdipapirforetakene i første halvår 2016

13. oktober 2016

Verdipapirforetak som ikke er integrert i banker, hadde samlede driftsinntekter på 2 624 millioner kroner i første halvår 2016. Dette er 309 millioner kroner (11 prosent) mindre enn i samme periode året før, som er det laveste nivået på slike inntekter siden 2004 (nominelt).

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av Dodson Norwood og Integra Option

5. oktober 2016

Selskapa har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg.

Økt interesse for kombinasjonsfond bør følges av bedret informasjon og større oppmerksomhet om kostnadsnivå

3. oktober 2016

Finanstilsynet har gjennomført en analyse av de norske kombinasjonsfondene og har identifisert enkelte forbedringspunkter. Analysen viser at honorarene kundene betaler for forvaltning av fondenes aksjeinvesteringer ofte ligger vesentlig over nivået for rene aksjefond.

Enterprise Insurance Company PLC, annullering av forsikringsavtaler

3. oktober 2016

Forsikringsavtaler som er inngått med selskapet vil trolig bli annullert 26. oktober 2016. Forsikringstakerne må inngå ny forsikringsavtale med et annet forsikringsforetak før annulleringen skjer.

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av Amberfield Group og Wheaton Capital

30. september 2016

Selskapa har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg.

Vedtak i klagesak om endring av regnskapspraksis - Statoil ASA

26. september 2016

Ved Finanstilsynets vedtak 10. mars 2014 ble Statoil ASA blant annet gitt pålegg om å endre fremtidig regnskapspraksis med hensyn til re-identifikasjon av kontantgenererende enheter.

Retningslinjer for å fakturere kredittkort - undersøkelse av gjennomføringen

23. september 2016

Finanstilsynet fastsatte nye retningslinjer for fakturering av kredittkort i rundskriv 10/2016. Retningslinjene ble fastsatt for bedre å ivareta forbrukernes interesser, herunder formålet med reglene i finansavtaleloven. Retningslinjene setter krav til informasjonen som gis på og til utformingen av fakturaen.

ESMA Guidelines on cross-selling practices

23. september 2016

European Securities and Markets Authority (ESMA) har offentliggjort "Guidelines on cross-selling practices". Retningslinjene er rettet til tilsynsmyndighetene og gjelder praktiseringen av MiFID II artikkel 24 (11).

Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen i forbindelse med bolighandel

21. september 2016

Foredrag holdt av direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy på Eiendom Norges bransjemøte 21. september 2016.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

NETT-TV
Presentasjon av rapporten:
Finansielt utsyn 2016

Rapport: Finansielt utsyn 2016
Rapporten: Finansielt utsyn 2016 (pdf)

Presentasjon av rapporten:
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015


Rapporten: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015 (pdf)