Gå til innhold
Skriv ut

Finanstilsynet har fastsatt ny strategi

27. januar 2015

Finanstilsynet gjennomgår hvert fjerde år strategien for virksomheten og har nå fastsatt en ny strategi for perioden 2015 – 2018.

Rapport om IRB-bankenes offentliggjøring av finansiell informasjon (pilar 3)

23. januar 2015

Finanstilsynet har gjennomgått IRB-bankenes pilar 3-rapporter. Formålet med gjennomgangen er å bidra til at brukerne får et bedre grunnlag for å vurdere bankens kredittrisiko beregnet etter IRB-metoden og til økt sammenlignbarhet mellom bankene.

Forslag til nye regler for verdipapirmarkedet – MiFID II/MiFIR

19. januar 2015

Den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten ESMA har publisert forslag om tekniske standarder som skal sendes EU-kommisjonen i juni 2015. Forslagene omfatter standarder både etter MiFID II og MiFIR.

Høringsnotater fra Baselkomiteen

16. januar 2015

Baselkomiteen foreslår endringer i standardmetoden for kredittrisiko, Basel I-gulvet og markedsrisikoregelverket.

Victory Life & Pension Assurance Co Ltd erklært konkurs

16. januar 2015

Livsforsikringsselskapet Victory Life & Pension Assurance Co Ltd. (Victory Life), registrert på De Britiske Jomfruøyer, ble av domstol erklært konkurs 25. november 2014 etter begjæring fra tilsynsmyndigheter på De Britiske Jomfruøyer. Victory Life & Pension Assurance Co Ltd. har ikke hatt tillatelse til å drive virksomhet i Norge eller virksomhet rettet mot norske kunder.

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av Harver Group

6. januar 2015

Selskapet har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg

Rapport etter tematilsyn – Revisjonselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll

23. desember 2014

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn rettet mot revisjonsselskapenes interne systemer for å sikre god revisjonskvalitet.

Krav om tilbakehald ved verdipapirisering

18. desember 2014

Rundskriv 21/2014

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

 

NETT-TV:
Pressekonferanse om Finansielle utviklingstrekk 4. november 2014

Finansielle utviklingstrekk 2014 - rapport (pdf)