Gå til innhold
Skriv ut

Økte utlånstap svekket bankenes resultat for 1. halvår 2016

29. august 2016

Høyere tap på utlån førte til svakere resultater for norske banker i første halvår 2016 enn i samme periode året før. Egenkapitalavkastningen var 10,9 prosent, en nedgang fra året før på nær halvannet prosentpoeng.

Svindelforsøk – advarsel om falske fakturaer i Finanstilsynets navn

25. august 2016

Ved flere anledninger har ulike virksomheter fått tilsendt falske fakturaer hvor Finanstilsynets navn og logo er blitt misbrukt i løpet av sommeren.

ESMA advarer investorer om handel i spekulative produkter

19. august 2016

European Securities and Markets Authority (ESMA) har utferdiget en advarsel om handel i CFDer, binære opsjoner og andre spekulative produkter til investorer som ikke fullt ut forstår den risiko som er forbundet med slike produkter.

Resultatene fra EBAs stresstest av europeiske banker publisert

29. juli 2016

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA publiserte i dag resultatene av en stresstest av 51 europeiske banker, deriblant norske DNB Bank. Scenariene i stresstesten strekker seg over årene 2016 til 2018.

Enterprise Insurance Company PLC har stanset utbetalinger til kunder

25. juli 2016

Enterprice Insurance Company PLC ("Enterprise") er et forsikringsforetak hjemhørende på Gibraltar og er under tilsyn av The Financial Services Commission of Gibraltar (FSC - Finanstilsynet på Gibraltar). Finanstilsynet har fått opplyst fra FSC at Enterprise er vurdert som insolvent, og har stanset nytegninger og utbetalinger til kunder.

Finanstilsynet advarer mot utlånstilbud markedsført av FJ-kapital

15. juli 2016

Finanstilsynet har mottatt opplysninger om at FJ-kapital tilbyr utlån markedsført via e-post. Finanstilsynet gjør oppmerksom på at FJ-kapital ikke har godkjennelse til å drive utlånsvirksomhet i Norge.

Svar på høringsnotat fra Baselkomiteen om uvektet kapitalandel

8. juli 2016

Uvektet kapitalandel (Leverage Ratio) ble introdusert i Basel III som et uvektet supplerende kapitalkrav. Etter Baselkomiteens anbefaling og EU-regler legges det opp til å innføre et kvantitativt krav til uvektet kapitalandel fra og med 1. januar 2018. Høringen gjelder endelig utforming av kravet.

Informasjon om transaksjonsrapportering etter MiFID II/MiFIR

6. juli 2016

Felles oversikt fra de nordiske landene over foretakenes transaksjonsrapporteringsforpliktelser etter MIFID II, samt en redegjørelse for det nordiske samarbeidet om utvikling av et felles system for å møte de nye forpliktelsene som pålegges tilsynsmyndighetene.

Noen viktige regelendringer fra 1. juli 2016 på finansmarkedsområdet

1. juli 2016

Finansdepartementet har laget en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2016 på departementets ansvarsområde.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

PÅMELDING
Finanstilsynet 30 år
– erfaringer og utfordringer

NETT-TV
Presentasjon av rapporten:
Finansielt utsyn 2016

Rapport: Finansielt utsyn 2016
Rapporten: Finansielt utsyn 2016 (pdf)

Presentasjon av rapporten:
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015


Rapporten: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015 (pdf)