Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Finansielle utviklingstrekk 2016

30. november 2016

Den økonomiske utviklingen i Norge er preget av redusert aktivitetsnivå i oljesektoren og i oljerelatert virksomhet. Oljeprisfallet har ført til en sterk svekkelse i resultatene og soliditeten til bedrifter i oljerelaterte næringer. Det er flere store foretak i offshore-næringen som er i forhandlinger med kreditorene om restrukturering av gjeld. Flere av de største norske bankene er eksponert mot disse næringene.

Svakere resultat i bankene som følge av økte utlånstap

30. november 2016

Høyere utlånstap for noen av de større bankene førte til svakere resultater for norske banker etter de tre første kvartalene av 2016 enn på samme tid i 2015. Til tross for svakere resultater, oppnådde bankene en egenkapitalavkastning på over 11 prosent i perioden. Livsforsikringsforetakene oppnådde noe bedre avkastning enn i samme periode året før, mens resultat før skatt var nær uendret.

Gable Insurance AG (Gable) er tatt under konkursbehandling

24. november 2016

Gable er et forsikringsforetak hjemhørende i Liechtenstein og er under tilsyn av Financial Market Authority Liecthenstein (FMA - Finanstilsynet i Liechtenstein).

Forslag til endringer i CRR/CRD IV

24. november 2016

Kommisjonen har publisert forslag til endringer i kapitaldekningsreglene (CRR/CRD IV).

IMF med uttalelse om norsk økonomi

21. november 2016

Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomfører hvert år en landgjennomgang (artikkel IV-konsultasjonen) av norsk økonomi. Som ledd i forberedelsene har IMF hatt samtaler med norske myndigheter og gitt en uttalelse om norsk økonomi.

Situasjonen i boligmarkedet og forholdet til finansiell stabilitet

17. november 2016

Foredrag holdt av Emil R. Steffensen på Finans Norges Boligkonferanse 16. november 2016.

Økt interesse for kombinasjonsfond bør følges av bedret informasjon og større oppmerksomhet om kostnadsnivå

3. oktober 2016

Finanstilsynet har gjennomført en analyse av de norske kombinasjonsfondene og har identifisert enkelte forbedringspunkter. Analysen viser at honorarene kundene betaler for forvaltning av fondenes aksjeinvesteringer ofte ligger vesentlig over nivået for rene aksjefond.

Innlegg Hvitvaskingskonferansen 2016

17. november 2016

Foredrag holdt av Emil R. Steffensen på Hvitvaskingskonferansen 10. november 2016.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

NETT-TV
Presentasjon av rapporten:
Finansielle utviklingstrekk 2016

Rapport: Finansielle utviklingstrekk 2016
Rapporten: Finansielle utviklingstrekk 2016 (pdf)