Søk Søk
Forside Tilsyn Regnskapsførerselskap

Tilsyn

Regnskapsførerselskap

Finanstilsynets tilsyn med regnskapsførerselskaper omfatter kontroll av at regnskapsføreroppdragene utføres i samsvar med lovgivningen og kravet til god regnskapsføringsskikk.

Finanstilsynets tilsynsmyndighet

Finanstilsynet fører tilsyn med alle autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper. Tilsynsvirksomheten omfatter blant annet kontroll av at regnkapsførerselskapene virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lovgivningen. Finanstilsynet kan gjøre de undersøkelsene som tilsynet finner nødvendig. Både regnskapsførerselskaper og regnskapsførere plikter når som helst å gi alle opplysninger som tilsynet måtte kreve og å la tilsynet få innsyn i alle deler av virksomheten, herunder dokumenter og teknisk hjelpemidler. Regnskapsførervirksomhet kan drives i selskap eller enkeltpersonforetak. 

Hvem som velges ut for kontroll

Finanstilsynet gjennomfører tilsyn på bakgrunn av egne risikovurderinger, innrapporteringer og andre signaler som for eksempel medieoppslag. Selv om Finanstilsynet ikke følger opp alle signaler, er det av interesse å få vite om forhold som kan tyde på svikt i regnskapsføringen som gjøres av autoriserte regnskapsførere eller regnskapsførerselskaper. Det kan være summen av signaler som gjør at Finanstilsynet iverksetter nærmere undersøkelser. Selv om Finanstilsynet ikke har myndighet til å avgjøre privatrettslige tvister som måtte oppstå mellom regnskapsfører og oppdragsgiver eller andre, vil slike tvister også kunne være et signal.  

Regnskap Norge (RN) gjennomfører kvalitetskontroll av sine medlemmer hvert sjuende år. Dersom RN finner forhold som kan føre til tilbakekall av autorisasjonen som regnskapsfører, blir saken oversendt til Finanstilsynet for videre oppfølgning. Disse blir alltid fulgt opp av Finanstilsynet. RNs kontrollarbeid vil også på annen måte bli tillagt vekt i Finanstilsynets vurderinger og prioriteringer av hvem som skal følges opp.

Den norske Revisorforening (DnR) gjennomfører kvalitetskontroll med de av sine medlemmer som er autoriserte regnskapsførere på samme måte. 

Ulike tilsynsmetoder

Finanstilsynet kan utføre tilsynsarbeidet på ulike måter, blant annet som:

Mer informasjon om regnskapsførerselskap