Forside Tema Prospektkontroll Sjekklister prospekter

Sjekklister prospekter

Sjekklistene angir innholdskrav for den relevante typen prospekt. Utfylte sjekklister sendes til Finanstilsynet ved første gangs innsendelse. 

 • Vedlegg I, II og IIISjekkliste for prospekt aksjer
 • Vedlegg IVSjekkliste for registreringsdokument for obligasjonsstørrelser mindre enn 100.000 euro
 • Vedlegg VSjekkliste for verdipapirdokument for obligasjonsstørrelser mindre enn 100.000 euro
 • Vedlegg VISjekkliste for garantist
 • Vedlegg VIISjekkliste asset-backed securities registration document
 • Vedlegg VIII: Sjekkliste asset-backed securities additional building block
 • Vedlegg IXSjekkliste for registreringsdokument for obligasjonsstørrelser på minst 100.000 euro
 • Vedlegg XSjekkliste: depository receipts issued over shares
 • Vedlegg XISjekkliste for registreringsdokument for banker (obligasjoner) 
 • Vedlegg XIISjekkliste for verdipapirdokument for verdipapirer med derivatelementer
 • Vedlegg XIIISjekkliste for verdipapirdokument for obligasjonsstørrelser på minst 100.000 euro
 • Vedlegg XIVAdditional information building block on the underlying share
 • Vedlegg XVSjekkliste for registreringsdokument for verdipapirer utstedt av foretak for kollektiv investering av lukket type (engelsk versjon)
 • Vedlegg XVISjekkliste registration document for securities issued by Member States, third countries and their regional and local authorities
 • Vedlegg XVIISjekkliste registration document for securities issued by public international bodies and for debt securities guaranteed by a Member State of the OECD
 • Vedlegg XIXList of specialist issuers
 • Vedlegg XXList of securities note schedules and building block(s)
 • Vedlegg XXIList of additional information in final terms
 • Annex XXII: Sammendrag (engelsk)
 • Annex XXIIIForenklet regelsett: Share Registration Document for Rights Issues (engelsk)
 • Annex XXIVForenklet regelsett: Share Securities Note for Rights Issues (engelsk)
 • Annex XXVForenklet regelsett: Share Registration Document for SMEs and companies with reduced market capitalisation (engelsk)
 • Annex XXVIForenklet regelsett: Debt and Derivative Securities with a denomination per unit of less than EUR 100 000 Registration Document for SMEs and companies with reduced market capitalisation (engelsk)
 • Annex XXVIIForenklet regelsett: Debt and Derivative Securities with a denomination per unit of at least EUR 100 000 Registration Document for SMEs and companies with reduced market capitalisation (engelsk)
 • Annex XXVIIIForenklet regelsett: Depositary Receipts issued over shares for SMEs and companies with reduced market capitalisation (engelsk)
 • Annex XXIXForenklet regelsett: Credit Institutions (engelsk)
 • Annex XXXAdditional information regarding consent as referred to in Article 20a building block (engelsk)
 • Sjekkliste for Mineral companies - for veiledning, se regelverk for prospekter
 • Sjekkliste for Property companies
 • Sjekkliste for shipping companies

Kombinasjonstabell: