Søk Søk

Nye sjekklister

Sjekklistene angir innholdskrav for den relevante typen prospekt. Utfylte sjekklister sendes til Finanstilsynet ved første gangs innsendelse. 

Registration document