Forside Tema Prospektkontroll Nye prospektgebyrer

Nye prospektgebyrer

Som følge av nye prospektregler har Finanstilsynet innført nytt gebyrsystem og nye satser for prospektgebyrer. De nye gebyrene gjelder for kontrollvirksomhet som utføres etter den nye prospektforordningen (forordning 2017/1129) med tilhørende rettsakter.

Det er ikke tidspunktet for innsendelse av søknad som er avgjørende for hvorvidt det gamle eller det nye gebyrsystemet skal benyttes, men hvilke regelverk søknaden er utarbeidet etter.

Nye gebyrsatser

 

Sjekkliste

 

Gebyr (NOK)

RD

Annex 1

Registration document for equity securities

76 000

n/a

 

Complex

 

 

 

95 000

n/a

 

Børsintroduksjon

 

 

95 000

Annex 2

Universal registration document

N/A

n/a

 

Filing of URD without approval

 

 

TBD

n/a

 

Amendments

 

 

 

TBD

Annex 3

Registration document for secondary issuances of equity securities

63 000

Annex 4

Registration document for units of closed-end

collective investment undertakings

76 000

Annex 5

Registration document for depository receipts issued over shares

76 000

Annex 6

Registration document for retail non-equity securities

63 000

Annex 7

Registration document for wholesale non-equity securities

63 000

Annex 8

Registration document for secondary issuances of non-equity securities

50 000

Annex 9

Registration document for asset-backed securities

63 000

Annex 10

Registration documents for non-equity securities

issued by third countries and their regional and local authorities

63 000

VD

Annex 11

Securities note for equity securities or units issued by collective investment undertakings of the closed-end type

20 000

Annex 12

Securities note for secondary issuances of equity securities or of units issued by collective investment undertakings of the closed-end type

20 000

Annex 13

Securities note for depository receipts issued over shares

20 000

Annex 14

Securities note for retail non-equity securities

17 000

Annex 15

Securities note for wholesale non-equity securities

17 000

Annex 16

Securities note for secondary issuances of non-equity securities

14 000

Additional information

Annex 17

Securities giving rise to payment or delivery obligations linked to an underlying asset

17 000

Annex 18

Underlying share

17 000

Annex 19

Asset-backed securities

17 000

Annex 20

Pro forma information

26 000

Annex 21

Guarantees

17 000

Annex 22

Consent

17 000

EU Growth

Annex 23

Specific summary for the EU Growth prospectus

9 000

Annex 24

EU Growth registration document for equity securities

44 000

Annex 25

EU Growth registration document for non-equity securities

32 000

Annex 26

EU Growth securities note for equity securities

12 000

Annex 27

EU Growth securities note for non-equity securities

9 000

Other

Annex 28

List of additional information in final terms

N/A

Annex 29

List of specialist issuers

N/A

 

n/a

Sjekklister for spesialutstedere

 

 

20 000

 

n/a

Unntakssøknad

 

 

 

20 000

 

n/a

Tillegg (equity)

 

 

 

20 000

 

n/a

Tillegg (non-equity)

 

 

 

17 000

Samlet gebyr beregnes etter hvilke sjekklister som skal sendes inn ved søknad om kontroll av prospekt. Dersom det skal sendes inn to eller flere av samme sjekkliste, skal det betales for hvert eksemplar. Merk i den forbindelse at det skal sendes inn én sjekkliste per verdipapir som dekkes av prospektet.

Det er innført to alternative gebyrer for sjekklisten etter Annex 1. Dersom utsteder har en kompleks finansiell historikk i henhold til vedlegget, eller prospektet er utarbeidet i forbindelse med en førstegangsnotering på regulert marked, er gebyret NOK 95 000. I andre tilfeller er gebyret for sjekklisten NOK 76 000. Ved beregning av samlet gebyr skal kun ett av alternativene velges.

Det er videre innført gebyrer for enkelte funksjoner som utføres av prospektkontrollen og som ikke krever innsendelse av egen sjekkliste. Dette omfatter blant annet behandling av søknader om fritak fra ett eller flere krav etter prospektreglene (unntakssøknader).

Det er foreløpig ikke fastsatt gebyrer for registrering av universelt registreringsdokument uten godkjenning og tillegg til universelt registreringsdokument. Det forventes at disse funksjonene vil gebyrlegges på et senere tidspunkt.

For hjelp til beregning, kan du bruke dette excelarket: 

 

Merk: I tilfeller der ulike sjekklister kommer til anvendelse for utsteder og en eller flere garantister, påløper det ikke ekstra gebyr ved innsendelse av sjekklistene som angår garantisten. Eventuelle sjekklister for garantister dekkes av gebyret for Annex 21 (Guarantees).

Har du spørsmål om beregning, ta kontakt med prospektkontrollen på e-post prospekter@finanstilsynet.no før du gjennomfører betalingen. 

Prospektgebyr skal betales inn til: 

  • Kontonummer: 7694 05 09641
  • IBAN: NO4976940509641
  • BIC: DNBANOKK