Forside Tema Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging

Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging

Oppdateres løpende: Samlet oversikt fordelt på fagområde over informasjon fra Finanstilsynet om håndtering og tiltak i finanssektoren i forbindelse med koronaviruset.

Utsettelse av rapporteringsfrister

Utpeking av samfunnskritiske virksomheter

Lengre saksbehandlingstid grunnet håndtering av koronavirus

Finanstilsynet har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress. Vår viktigste prioritet nå er å bidra til den felles dugnaden vi nå er inne i.

Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser og behandling av saker ta noe lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at fristene som er satt i lovverket, for eksempel ved behandling av innsynsforespørsler, kan bli overskredet. Finanstilsynet beklager dette, men håper på forståelse for dette i den helt spesielle perioden vi nå er inne i.

Åpenhet er fortsatt førende i Finanstilsynets arbeid og spesielt viktig i den situasjonen vi nå er inne i.

Bank og finans

Forsikring og pensjon

Verdipapirområdet