Søk Søk
Forside Tema Kapitaldekning Beregningsgrunnlaget Søknad om å benytte IRB

Søknad om å benytte IRB

Foretak som ønsker å benytte IRB-metoder i beregningen av minstekravet til ansvarlig kapital, skal søke Finanstilsynet om dette.

Finanstilsynet har utarbeidet et notat om krav til banker som søker om å benytte IRB. I notatet orienteres det blant annet om en endring i forvaltningspraksis i 2018 om at det ikke kan forventes at det gis nye IRB-tillatelser dersom foretaksporteføljen er under 30 milliarder kroner.