Søk Søk

Låneformidling

Låneformidling går ut på å knytte sammen og legge til rette for at låntaker og långiver kan inngå en låneavtale. Låneformidleren skal opptre som en uavhengig mellommann i denne prosessen som beskrevet i finansavtaleloven § 76 og 77 og finansforetaksloven § 2-18 annet ledd. Dersom låneformidler  på noe tidspunkt skal ha befatning med midlene krever det konsesjon som betalingsforetak.

Låneformidling skiller seg fra virksomhet som finansagent eller finansrådgiver. En finansagent vil først og fremst bistå långiver i prosessen med å formidle lån, mens en finansrådgiver hovedsakelig bistår låntaker med å få lån. Det må derfor gjøres en konkret vurdering av om virksomheten er å anse som låneformidling.

Låneformidling er ikke underlagt konsesjonsplikt. Foretaket må før oppstart av virksomheten gi melding til Finanstilsynet etter finansforetaksloven § 2-18. Låneformidleren må være oppført i Finanstilsynets konsesjonsregister. Finanstilsynet må vurdere om virksomheten anses som låneformidling før registrering.