Søk Søk

E-penger

Elektroniske penger (e-penger) er definert i finansforetaksloven § 2-4 annet ledd. E-penger er en elektronisk lagret pengeverdi, som utsteder er ansvarlig for at overføres til der e-pengene benyttes (butikker, nettsteder og lignende). I tillegg skal e-pengene også kunne benyttes som betalingsmiddel hos andre enn utsteder. Tjenester som er angitt i finansavtaleloven § 11 annet ledd bokstav m og n anses ikke som e-penger.

Foretak som skal utstede e-penger må ha konsesjon som gir tillatelse til dette. Det er blant annet krav om at daglig leder har tilstrekkelig kunnskap og erfaring med denne typen virksomhet. Styret må også ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å ivareta sitt verv på en betryggende måte. Søkeren må ha hvitvaskings- og øvrige rutiner som er tilpasset virksomheten. I tillegg må søkeren ha rutiner for omgjøring av betalingsmidler til e-penger og for innløsning av e-penger.