Søk Søk
Forside Tema Brexit

Brexit

Storbritannia forlot EU 31. januar 2020 med en overgangsordning. I overgangsperioden vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS, med de samme plikter og rettigheter. Britiske myndigheter vil imidlertid ikke være representert i EUs besluttende organer. Overgangsperioden vil i første omgang vare til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse dersom EU og Storbritannia blir enige om dette.

Finanstilsynet minner om at finansforetak, verdipapirforetak og andre foretak som tilbyr finansielle tjenester selv må vurdere risikoer, konsekvenser og nødvendige tiltak som følge av Storbritannias uttreden av EU og EØS.

Mer informasjon om betydningen av brexit for Norge og norske interesser på Utenriksdepartementets nettsted:

Tilsynssamarbeid

Finansmarkedene i Europa er tett integrert. Finanstilsynene i EØS-landene samarbeider derfor om vurdering av risikoer knyttet til at Storbritannia har trådt ut av EU. Samarbeidet koordineres hovedsakelig innenfor:

EUs finanstilsynsmyndigheter, som Finanstilsynet er medlem av, fastsetter og publiserer uttalelser og anbefalinger om Storbritannias uttreden av EU som er relevante for foretak som tilbyr finansielle tjenester, herunder for norske foretak under tilsyn av Finanstilsynet. Betegnelsene "EU-land" i uttalelsene fra EUs finanstilsyn skal i denne sammenheng leses som "EØS-land", altså slik at dette også omfatter Island, Liechtenstein og Norge. 

Kunde av foretak med konsesjon i Storbritannia?

Forbrukere som har avtaler med britiske finansforetak, verdipapirforetak eller andre foretak som tilbyr finansielle tjenester, kan kontakte foretaket for å få informasjon om hvilke eventuelle konsekvenser Storbritannias uttreden av EU har for kundeforholdet og eksisterende avtale.