Søk Søk
Forside Regelverk ESMA-anbefalinger

ESMA-anbefalinger

ESMA utarbeider anbefalinger (guidelines og recommendations) om enkelte temaer knyttet til direktiv og forordninger på Finanstilsynets område. Anbefalingene har til formål å sikre en harmonisert praktisering av regelverket på europeisk nivå.

Finanstilsynet bekrefter overfor ESMA om anbefalingen vil følges. Bekreftelsen innebærer at Finanstilsynet anser anbefalingen å være i samsvar med norsk lovgivning som gjennomfører det relevante EU-regelverket. Dette innebærer at Finanstilsynet vil legge vekt på anbefalingens innhold i sin praktisering og håndheving av norske rettsregler på området.

ESMA har også fastsatt anbefalinger som Finanstilsynet foreløpig ikke har bekreftet at vil bli fulgt i Norge. Dette gjelder anbefalinger knyttet til EU-regelverk som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og heller ikke gjennomført i norsk lov.

Når EU-regelverket er gjennomført i norsk rett vil FT vurdere om anbefalingen skal følges og i tilfellet bekrefte dette overfor ESMA. Oversikten her vil da bli oppdatert.

Nedenfor følger lenker til anbefalinger fra ESMA som Finanstilsynet vil legge til grunn og følge opp i sin tilsynspraksis.

Anbefalinger vedrørende kapitalkrav i verdipapirforetak utarbeides av EBA.