Søk Søk
Forside Regelverk EIOPA-anbefalinger Anbefaling om egenvurdering av risiko og solvens (ORSA)

Anbefaling om egenvurdering av risiko og solvens (ORSA)

EIOPA, EUs tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon, fastsatte 14. september 2015 "Guidelines on Own Risk Solvency Assessment (ORSA)". Finanstilsynet har 13. november 2015 bekreftet til EIOPA at anbefalingen vil bli fulgt i Norge.

EIOPAs anbefaling"Guidelines on Own Risk Solvency Assessment (ORSA)" stiller krav til forsikringsselskapers egenvurdering av risiko og solvens som en del av systemet for risikostyring.

Anbefalingen skal anvendes fra 1. januar 2016.