Søk Søk
Forside Regelverk EBA-anbefalinger

EBA-anbefalinger

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA (European Banking Authority) utarbeider anbefalinger (guidelines og recommendations) vedrørende enkelte temaer knyttet til direktiv og forordninger på Finanstilsynets område.

Anbefalingene har til formål å sikre en harmonisert praktisering av regelverket på europeisk nivå.

Finanstilsynet bekrefter overfor EBA om anbefalingen vil følges. Bekreftelsen innebærer at Finanstilsynet anser anbefalingen å være i samsvar med norsk lovgivning som gjennomfører det relevante EU-regelverket. Dette innebærer at Finanstilsynet vil legge vekt på anbefalingens innhold i sin praktisering og håndheving av norske rettsregler på området.

EBA har også fastsatt anbefalinger som Finanstilsynet foreløpig ikke har bekreftet at vil bli fulgt i Norge. Dette gjelder anbefalinger knyttet til EU-regelverk som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og heller ikke gjennomført i norsk lov.

Når EU-regelverket er gjennomført i norsk rett vil FT vurdere om anbefalingen skal følges og i tilfellet bekrefte dette overfor EBA. Oversikten her vil da bli oppdatert.

2014