Søk Søk
Forside Rapportering Verdipapirforetak

Rapportering

Verdipapirforetak

Verdipapirforetak er i medhold av finanstilsynsloven, verdipapirhandelloven (vphl.), samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene, pålagt rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Rapporteringspliktene vurderes regelmessig med hensyn til reduksjon og forenklinger, men også med hensyn til utvidelser, som følge av nye tilsynskrav og -metoder. Nedenfor følger en oversikt over krav til rapportering til Finanstilsynet for verdipapirforetak. Du kan lese mer om de enkelte rapporteringene ved å følge lenkene under.

Kontakt

Mer informasjon om verdipapirforetak