Søk Søk
Forside Rapportering Skadeforsikringsforetak Regnskaps- og tilsynsrapportering for sjøtrygdelag

Regnskaps- og tilsynsrapportering for sjøtrygdelag

Finanstilsynet innhenter regnskapsdata og andre opplysninger for gjensidige sjøtrygdelag underlagt Lov om sjøtrygdelag av 3. juli 1953.

Finanstilsynet innhenter regnskapsdata og andre opplysninger for gjensidige sjøtrygdelag underlagt lov om sjøtrygdelag av 3. juli 1953. Hensikten med rapporteringen er å tilfredsstille Finanstilsynets behov som tilsynsorgan, og samtidig oppfylle visse krav til offentlig statistikkrapportering. Opplysningene innhentes med hjemmel i lov om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) § 4 punkt 3.

Det er lagt opp til at regnskapsrapporteringen så langt det passer følger oppstillingsplanen gitt ved forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak. Dette er gjort hovedsakelig for at sjøtrygdelagene lettere kan innpasses i statistikk sammen med ordinære skadeforsikringsforetak. I tillegg til resultat og balanse inneholder skjemaet visse spesifikasjoner, samt revisjonens uttalelser. Det er av betydning at skjemaet fylles ut som forutsatt slik at kvaliteten på innsendte data er tilstrekkelig for videre behandling.

Utfylt skjema og et eksemplar av årsberetning og regnskap godkjent av medlemsmøtet skal sendes på e-post til forsikringsrapportering@finanstilsynet.no. Hvis det er ønskelig, kan Finanstilsynet tilby en krypteringsløsning. Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen oppgitt til høyre.

Rapporteringsfrist

Neste rapportering:
1. september 2020

Kontakt