Søk Søk
Forside Rapportering Banker Rapportering av soliditet på konsolidert basis for tverrsektorielle grupper

Rapportering av soliditet på konsolidert basis for tverrsektorielle grupper

Rapporten om soliditet i tverrsektorielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) § 4 punkt 3. S

Rapportering

Rapportering av soliditet på konsolidert basis for tverrsektorielle grupper

Rapporteringsskjemaet sendes inn via Altinn-skjema KRT-1025.

Hvem skal rapportere?

Alle tverrsektorielle finansielle grupper som definert i konsolideringsforskriften § 2-2 skal sende inn kvartalsvis rapportering på konsolidert basis for tverrsektorielle grupper. Skjemaet skal fylles ut av finansielle grupper som er underlagt regelverket og rapporteringskravene som gjelder for tverrsektorielle grupper. For øvrige finansielle grupper vil rapporteringen bli ivaretatt gjennom den ordinære kapitaldekningsrapporteringen eller Solvens II-rapporteringen på konsolidert basis.

Hva skal rapporteres?

Soliditet for tverrsektorielle grupper på konsolidert basis.

Rapporteringsfrister

1. kvartal: 26. mai 
2. kvartal: 25. august 
3. kvartal: 25. november 
4. kvartal 26. februar 

 

Kontakt