Søk Søk
Forside Rapportering Banker Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper (KRT-1130)

Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper (KRT-1130)

Rapporten om soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) § 4 punkt 3. Skjemaet skal fylles ut av eierforetak i samarbeidende grupper som har eierandel i finansforetak som forestår virksomhet som samarbeidet omfatter, jf. finansforetaksloven § 17-13.

Rapportering

Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper (KRT-1130)

Skjemaet leveres via Altinn som vedlegg til skjemaet KRT-1130.

Hvem skal rapportere?

Alle eierforetak i samarbeidende grupper som har en direkte eller indirekte eierandel på mellom 0 og 20 prosent av stemmene eller kapitalen. Banker som har fått tillatelse av Finanstilsynet, kan isteden benytte den alminnelige rapporteringen for CRD IV-foretak til å innkonsolidere de aktuelle foretakene.

Hva skal rapporteres?

Soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper ved ytterligere konsolidering.

Rapporteringsfrekvens

Eierforetak i samarbeidende grupper skal rapportere kapitaldekning og uvektet kjernekapitalandel med ytterligere konsolidering kvartalsvis. Rapporteringsfrister er fire dager etter de kvartalsvise rapporteringsfristene for COREP-rapporteringen.

Kontakt rapportering

Kontakt regelverk