Søk Søk
Forside Rapportering Banker Rapportering av betydelige risikokonsentrasjoner for tverrsektorielle finansielle grupper

Rapportering av betydelige risikokonsentrasjoner for tverrsektorielle finansielle grupper

Alle tverrsektorielle finansielle grupper skal rapportere betydelige risikokonsentrasjoner ved å sende en årlig risikorapport til Finanstilsynet. Tverrsektorielle grupper er alle institusjoner som omfattes av konsolideringsplikten etter konsolideringsforskriften § 2, andre ledd.

Rapportering

Rapportering av betydelige risikokonsentrasjoner for tverrsektorielle finansielle grupper

Risikorapporten sendes inn via Altinn-skjema KRT-1025.

Hvem skal rapportere?

Alle tverrsektorielle finansielle grupper skal rapportere betydelige risikokonsentrasjoner ved å sende en årlig risikorapport til Finanstilsynet. Tverrsektorielle grupper er alle institusjoner som omfattes av konsolideringsplikten etter konsolideringsforskriften.

Hva skal rapporteres?

Konsernet velger selv form for rapportering, men rapporten skal omhandle risikotypene som nevnes i konglomeratdirektivet: kredittrisiko, investeringsrisiko, forsikringsrisiko, markedsrisiko og kombinasjoner av disse.

Rapporteringsfrister

Rapporteringen skal skje innen 31.mars hvert år.

Rapporteringen med solvensmarginkrav for forsikring er årlig.

Kontakt