Søk Søk
Forside Rapportering Banker Rapportering - temaanalyse næringseiendom (KRT-1025)

Rapportering - temaanalyse næringseiendom (KRT-1025)

Som ledd i overvåkingen av bankenes kredittrisiko vil Finanstilsynet gjennomføre et tematilsyn som omhandler stresstest/sensitivitetsanalyser av et utvalg bankers porteføljer innen næringseiendom og utbyggingsprosjekter. Tematilsynet er begrenset til å omfatte kundeengasjementer med næringskodene 68.209 "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers" og 41.109 "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers".

Rapportering

Rapportering - temaanalyse næringseiendom (KRT-1025)

Opplysningene kan kun sendes ved bruk av en excel-mal som er utarbeidet av Finanstilsynet.

Det skal kun rapporteres en rad per foretak/prosjekt i henhold til vedlagte rapporteringsmal. Opplysningene sendes Finanstilsynet som vedlegg til Altinn-skjemaet KRT-1025. Skjemaet vil ligge i Min meldingsboks i Altinn fra ca 1. september 2018 for foretakene som skal rapportere.

Den som fyller ut og sender inn Altinn-skjemaet må ha rollen utfyller/innsender for foretaket. Dersom vedkommende ikke allerede er tildelt denne rollen, må den delegeres av daglig leder eller andre i foretaket med disse rettighetene.

Rapporteringfrist

1. oktober 2018

Kontakt