Forside Rapportering MiFID II-forskriften - rapportering av posisjoner i varederivater

MiFID II-forskriften - rapportering av posisjoner i varederivater

Norske handelsplasser skal daglig gi Finanstilsynet en fullstendig oversikt over posisjoner i varederivater, utslippskvoter og derivater med utslippskvoter som underliggende som innehas av personer på handelsplassen, herunder medlemmene og deres kunder ned til sluttkundenivå. Videre skal verdipapirforetak som handler utenfor handelsplass daglig rapportere til Finanstilsynet sine posisjoner i økonomisk likeverdige OTC-kontrakter, herunder posisjoner som innehas av deres kunder ned til sluttkundenivå.

I denne forbindelse har Finanstilsynet utviklet et IT-system som kan motta daglig rapportering av posisjoner i varederivater, utslippskvoter og derivater med utslippskvoter som underliggende fra markedsplasser og verdipapirforetak. Kravene til posisjonsrapportering følger av MiFID II-forskriften § 9-3. 

På denne siden vil Finanstilsynet informere om rapportering av posisjoner i varederivater og offentliggjøre dokumentasjon og annen relevant informasjon for bransjen. 

Tekniske spesfikasjoner

Juridiske dokumenter

Kontakt og meldingsvarsel

Har du spørsmål om posisjonsrapporteringen, send e-post til:

CPRS@finanstilsynet.no

Det er opprettet en e-postliste for dem som ønsker å motta CPRS-meldinger fra Finanstilsynet som kan være relevant for teknisk og juridisk personell. Meld deg på ved å sende en e-post til adressen over og be om å bli oppført på listen.