Søk Søk
Forside Rapportering Livsforsikringsforetak Forsikringsteknisk rapport livsforsikring

Forsikringsteknisk rapport livsforsikring

Livsforsikringsforetakenes rapportering om ulike forhold knyttet til kunderegnskapet, årlige resultatanalyser og kostnads­fordelinger mv. knyttet til ulike bransjer og produkter for regnskapsåret 2018.

Rapportering

Forsikringsteknisk rapport livsforsikring

Rapporten fra livsforsikringsforetakene tar først og fremst sikte på å ivareta tilsynsmyndighetenes ulike behov, og da særlig det generelle behov for informasjon om ulike forhold knyttet til kunderegnskapet, årlige resultatanalyser og kostnadsfordelinger mv. knyttet til ulike bransjer og produkter.

Rapporten er et bidrag til en hensiktsmessig gjennomføring av Finanstilsynets oppfølging av de enkelte livselskapene i relasjon til forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser.

Rapporten sendes på e-post til Finanstilsynet. 

Rapporteringsfrist

15. april 2019

Kontakt