Søk Søk
Forside Rapportering Kredittforetak Forbrukslånsforskriften (KRT-1096)

Forbrukslånsforskriften (KRT-1096)

Finansforetak som yter forbrukslån (utover et minstenivå) skal hvert kvartal rapportere til Finanstilsynet etterlevelsen av kravene fastsatt i Forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån.

Rapportering

Forbrukslånsforskriften (KRT-1096)

Data leveres som vedlegg til et skjema i Altinn. Skjemaet ligger i foretakets innboks i Altinn

Hvem skal rapportere?

Et utvalg finansforetak som yter lån med forbrukslån skal rapportere. Foretakene som omfattes av rapporteringsplikten blir kontaktet.

Hva skal rapporteres?

Rapporteringsskjema om etterlevelse av forbrukslånsforskriften laget som regneark skal fylles ut og sendes inn som vedlegg via Altinn (KRT-1096).

Rapporteringsfrist

Kvartalsvis rapportering – 30 dager etter kvartalets utløp.

Kontakt