Søk Søk
Forside Rapportering Pensjonsforetak EIOPA-rapportering - teknisk løsning

EIOPA-rapportering - teknisk løsning

Teknisk rapporteringsmateriell til EIOPA-rapporteringen for pensjonsforetak. 

Det er publisert tilhørende versjoner av "Annotated templates". Dette er regneark som i detalj forteller hva som skal rapporteres i samtlige tabeller og datadefinisjonen av disse.

Det er kun de to første kolonnene (ari og qri) som er aktuelle ved de 22 største pensjonskassenes rapportering til Finanstilsynet og EIOPA.

Det er utarbeidet en rekke valideringsregler som de innrapporterte data skal kontrolleres mot.

Rapportering til EIOPA skal rapporteres på XBRL-formatet og i henhold til gjeldende taksonomier for pensjonsforetak publisert av EIOPA. Utfyllende spesifikasjoner av rapporteringsformat følger av "filing rules" publisert av EIOPA. Norge har laget en presisering av det som er spesielt for rapportering til Finanstilsynet.

Finanstilsynet inviterte de 22 største pensjonskassene til informasjonsmøte om rapporteringen som starter opp fra 3. kvartal 2019.

Kontakt