Søk Søk
Forside Rapportering Pensjonsforetak EIOPA-rapportering for pensjonskasser

EIOPA-rapportering for pensjonskasser

De 22 største pensjonskassene omfattes av EIOPAs rapportering for pensjonsforetak fra utgangen av 3. kvartal 2019 på foretaksnivå. For de minste pensjonsforetakene er det en forenklet årsrapportering til Finanstilsynet.

Dette fremgår i Finanstilsynets brev av 21. desember 2018. Rapporteringen til Finanstilsynet skal være i XBRL. Finanstilsynet  videresender pensjonskassenes rapportering til EIOPA.

For øvrige pensjonskasser vil Finanstilsynet sende årlig informasjon på aggregert nivå basert på opplysninger i PORT.

Informasjonsmøte med de største pensjonskassene

Det ble avholdt et informasjonsmøte om rapporteringen for de 22 største pensjonskassene den 8. mai 2019. Presentasjoner fra informasjonsmøtet:

Rapporteringsfrist

Kvartalsrapportering:

  • 4. kvartal 2019: 10. mars 2020
  • 1. kvartal 2020: 2. juni 2020
  • 2. kvartal 2020: 1. september 2020

Årsrapportering 2019:
16. juni 2020

Kontakt