Søk Søk
Forside Rapportering Pensjonsforetak EIOPA-rapportering for pensjonskasser

EIOPA-rapportering for pensjonskasser

Finanstilsynet har besluttet at de 22 største pensjonskassene omfattes av EIOPAs rapportering for pensjonsforetak fra utgangen av 3. kvartal 2019 på foretaksnivå.

Dette fremgår i Finanstilsynets brev av 21. desember 2018. Rapporteringen til Finanstilsynet skal være i XBRL. Finanstilsynet  videresender pensjonskassenes rapportering til EIOPA.

For øvrige pensjonskasser vil Finanstilsynet sende årlig informasjon på aggregert nivå basert på opplysninger i PORT.

Informasjonsmøte med de største pensjonskassene

Det ble avholdt et informasjonsmøte om rapporteringen for de 22 største pensjonskassene den 8. mai 2019. Presentasjoner fra informasjonsmøtet:

Rapporteringsfrist

Kvartalsrapportering: 10 uker og 10 virkedager etter utløpet av 3. og 4. kvartal 2019.

Årsrapportering 2019: 24 uker og 20 virkedager etter årets utløp.

Kontakt