Søk Søk
Forside Rapportering Banker Boliglånsforskriften (KRT-1119)

Boliglånsforskriften (KRT-1119)

Et utvalg finansforetak som yter lån med pant i bolig skal hvert kvartal rapportere til Finanstilsynet i hvilken grad de etterlever kravene fastsatt i forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig.

Rapportering

Boliglånsforskriften (KRT-1119)

Data leveres som vedlegg til et skjema i Altinn. Skjemaet ligger i foretakets innboks i Altinn.

Hvem skal rapportere?

Et utvalg finansforetak som yter lån med pant i bolig skal rapportere. De som omfattes av rapporteringsplikten blir kontaktet.

Hva skal rapporteres?

Rapporteringsskjema om etterlevelse av boliglånsforskriften laget som regneark skal fylles ut og sendes inn som vedlegg via Altinn (KRT-1119)

Rapporteringsfrist

Kvartalsvis rapportering - 30 dager etter kvartalets utløp

Kontakt