Søk Søk
Forside Rapportering Banker Betydelige interne transaksjoner i tverrsektorielle grupper

Betydelige interne transaksjoner i tverrsektorielle grupper

Alle finansielle grupper som omfattes av forskrift om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper §§ 1 og 2, eller har et morselskap definert i finansforetaksloven § 17-6 annet led bokstav c, skal rapportere betydelige interne transaksjoner årlig.

Rapportering

Betydelige interne transaksjoner i tverrsektorielle grupper

Rapporteringsskjemaet sendes inn via Altinn-skjema KRT-1025. 

Rapporteringsfrist

Årlig rapportering:

31. mars

Kontakt