Årsmelding

Finanstilsynets årsmelding gjer greie for verksemda til tilsynet i det førre året. Ho omfattar mellom anna omtale av aktivitetane på dei ulike tilsynsområda.

Årsmeldingane kan lastast ned i pdf-format.

Publikasjoner

Publikasjoner og analyser
22. mars 2019

Årsmelding 2018

Eldre publikasjoner