Årsmelding

Finanstilsynets årsmelding gjer greie for verksemda til tilsynet i det førre året. Ho omfattar mellom anna omtale av aktivitetane på dei ulike tilsynsområda.

Årsmeldingane kan lastast ned i pdf-format.

Publikasjoner

Publikasjoner og analyser
16. mars 2018

Årsmelding 2017

Forside rapporten Årsmelding 2017

Publikasjoner og analyser
21. mars 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2016

Eldre publikasjoner